Welkom

Wat is Natuurgeneeskunde?

Natuurgeneeskunde is een breed begrip en het woord bestaat uit drie deelwoorden: ‘natuur’, ‘genezen’ en ‘kunde’. Deze drie deelwoorden kleuren het gehele begrip. In het kort wil dat zeggen dat in de natuurgeneeskunde wordt gewerkt met dat wat de natuur ons direct biedt. Uw zelfgenezend vermogen en uw eigen wijze van reageren worden als uitgangspunten genomen. Om die reden staat niet de klacht waarmee u bij mij komt centraal maar uw hele functioneren. Ik ben opgeleid (5-jarige HBO opleiding) in het bepalen waar uw gezondheid onder druk staat en hoe uw gezondheid kan worden verbeterd


Waarom gaat u naar een Natuurgeneeskundige?

Natuurgeneeskunde is geschikt voor iedereen. De klachten waarmee u bij mij komt kunnen van uiteenlopende aard zijn. Het kan zijn dat u wilt dat er op een andere en bredere manier naar uw klacht wordt gekeken. Dit kan bijvoorbeeld zijn als klachten te vaag zijn of als de huisarts of specialist niets (meer) voor u kan doen. Ook kunt u terecht als u een behandeling wenst met natuurlijke middelen of als u uw weerstand en vitaliteit wilt versterken. 

Enkele voorbeelden van klachten zijn:
– Vermoeidheid
– Vage klachten
– Hoofdpijn
– Menstruatieklachten
– Ondersteuning in een revalidatie proces